รายชื่อนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายชื่อนักเรียน ดาวน์โหลด 0.04 MB 31 27 พ.ค. 63
คำสั่ง     ครั้ง วันที่
แผนการสอน ป.6     ครั้ง วันที่
ภาษาไทย ดาวน์โหลด 82.36 MB 64 31 ก.ค. 63
ส่วนหน้า ดาวน์โหลด 80.52 MB 39 31 ก.ค. 63
แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6     ครั้ง วันที่
หน่วยที่ 10 รูปเรขาคณิตสามมิติฯ ดาวน์โหลด 15.18 MB 1,051 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 9 อัตราส่วน มาตราส่วน ร้อยละ ดาวน์โหลด 25.85 MB 1,302 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 8 แผนภูมิรูปวงกลม ดาวน์โหลด 10.45 MB 964 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 7 วงกลม ดาวน์โหลด 12.38 MB 1,197 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 6 รูปหลายเหลี่ยม ดาวน์โหลด 17.17 MB 1,470 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 5 รูปสามเหลี่ยม ดาวน์โหลด 16.26 MB 1,970 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 4 ทศนิยม การบวก การลบฯ ดาวน์โหลด 11.72 MB 1,213 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 3 เศษส่วน การบวก การลบฯ ดาวน์โหลด 25.80 MB 1,498 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ ดาวน์โหลด 22.64 MB 1,314 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 1 แบบรูปของจำนวนนับฯ ดาวน์โหลด 4.59 MB 1,857 31 ก.ค. 63
ส่วนหน้า ส่วนหลัง ดาวน์โหลด 4.78 MB 754 31 ก.ค. 63
เฉลยใบงาน ดาวน์โหลด 5.93 MB 913 31 ก.ค. 63
แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี ป.6     ครั้ง วันที่
เฉลยใบงาน ดาวน์โหลด 23.22 MB 35 31 ก.ค. 63
เฉลยชิ้นงาน ดาวน์โหลด 2.32 MB 32 31 ก.ค. 63
ส่วนหน้า-ส่วนหลัง ดาวน์โหลด 4.83 MB 32 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา ดาวน์โหลด 25.62 MB 44 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 2 การแยกสารผสม ดาวน์โหลด 10.81 MB 41 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 3 ไฟฟ้า ดาวน์โหลด 25.68 MB 37 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลก ดาวน์โหลด 9.00 MB 34 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีอวกาศ ดาวน์โหลด 15.00 MB 38 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 6 หินในท้องถิ่น ดาวน์โหลด 33.30 MB 36 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 7 ลม ภัยธรรมชาติฯ ดาวน์โหลด 18.58 MB 38 31 ก.ค. 63
แผนการสอน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6     ครั้ง วันที่
เฉลยชิ้นงาน ดาวน์โหลด 5.91 MB 34 31 ก.ค. 63
ส่วนหน้า-ส่วนหลัง ดาวน์โหลด 4.85 MB 31 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ดาวน์โหลด 12.89 MB 35 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา (2) ดาวน์โหลด 42.89 MB 31 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา (1) ดาวน์โหลด 95.65 MB 33 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ดาวน์โหลด 57.46 MB 47 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดาวน์โหลด 40.75 MB 42 31 ก.ค. 63
แผนการสอน สังคม เพิ่มเติม ป.6     ครั้ง วันที่
อาเซียนศึกษา ดาวน์โหลด 19.02 MB 32 31 ก.ค. 63
หน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลด 96.03 MB 37 31 ก.ค. 63
แผนการสอน สังคม พื้นฐาน ป.6     ครั้ง วันที่
สังคมศึกษาฯ ส่วนหน้า-ส่วนหลัง ดาวน์โหลด 4.94 MB 34 31 ก.ค. 63
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 1 ศาสนาฯ ดาวน์โหลด 32.95 MB 35 31 ก.ค. 63
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองฯ ดาวน์โหลด 25.39 MB 40 31 ก.ค. 63
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ดาวน์โหลด 20.86 MB 38 31 ก.ค. 63
สังคมศึกษาฯ สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์ ดาวน์โหลด 39.89 MB 35 31 ก.ค. 63
ประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด 47.58 MB 33 31 ก.ค. 63
แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6     ครั้ง วันที่
เฉลยชิ้นงาน ดาวน์โหลด 3.34 MB 27 31 ก.ค. 63
ส่วนหน้า-ส่วนหลัง ดาวน์โหลด 4.73 MB 29 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของระบบการทำงานฯ ดาวน์โหลด 8.51 MB 36 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 2 การสร้างและรักษาสัมพันธภาพฯ ดาวน์โหลด 3.03 MB 29 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 3 พฤติกรรทางเพศของวัยรุ่น ดาวน์โหลด 4.17 MB 36 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 4 หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย ดาวน์โหลด 6.27 MB 27 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 5 กิจกรรมทางกายฯ ดาวน์โหลด 7.75 MB 29 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ ดาวน์โหลด 14.36 MB 29 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 7 การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา ดาวน์โหลด 15.17 MB 27 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 8 การทดสอบและการสร้างเสริมฯ ดาวน์โหลด 3.17 MB 26 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 9 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ดาวน์โหลด 14.64 MB 32 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 10 โรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย ดาวน์โหลด 13.53 MB 32 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 11 ภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลด 7.72 MB 22 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 12 สารเสพติดให้โทษ ดาวน์โหลด 5.51 MB 39 31 ก.ค. 63
แผนการสอน ศิลปะ ป.6     ครั้ง วันที่
ทัศนศิลป์ ดาวน์โหลด 56.62 MB 28 31 ก.ค. 63
ดนตรี-นาฏศิลป์ ดาวน์โหลด 27.80 MB 31 31 ก.ค. 63
แผนการสอน การงานอาชีพ ป.6     ครั้ง วันที่
เฉลยชิ้นงาน ดาวน์โหลด 1.53 MB 23 31 ก.ค. 63
ส่วนหน้า-ส่วนหลัง ดาวน์โหลด 4.67 MB 23 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 1 งานบ้าน ดาวน์โหลด 43.50 MB 33 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ ดาวน์โหลด 56.82 MB 26 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 3 งานเกษตร ดาวน์โหลด 63.52 MB 26 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 4 งานช่าง ดาวน์โหลด 25.24 MB 23 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์ ดาวน์โหลด 97.48 MB 31 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ ดาวน์โหลด 33.01 MB 26 31 ก.ค. 63
หน่วยที่ 7 งานอาชีพ ดาวน์โหลด 16.80 MB 23 31 ก.ค. 63
แผนการสอน ถาษาอังกฤษ ป.6     ครั้ง วันที่
แผนฯ Smart English ป.6 (1) ดาวน์โหลด 30.59 MB 1,749 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (2) ดาวน์โหลด 30.43 MB 629 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (3) ดาวน์โหลด 30.43 MB 478 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (4) ดาวน์โหลด 30.60 MB 491 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (5) ดาวน์โหลด 30.43 MB 445 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (6) ดาวน์โหลด 30.44 MB 456 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (7) ดาวน์โหลด 30.43 MB 427 31 ก.ค. 63
แผนฯ Smart English ป.6 (8) ดาวน์โหลด 30.49 MB 555 31 ก.ค. 63
แผนฯ New Express English ป.6 ดาวน์โหลด 38.80 MB 1,623 31 ก.ค. 63
แผนฯ Guess What ป.6 ดาวน์โหลด 2.06 MB 705 31 ก.ค. 63
คู่มือ     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 15.61 MB 26 31 ก.ค. 63
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 ดาวน์โหลด 6.10 MB 54 31 ก.ค. 63
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลด 3.27 MB 27 31 ก.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับครูและผู้ปกครอง ดาวน์โหลด 0.72 MB 26 31 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด 5.95 MB 27 31 ก.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 5.41 MB 23 31 ก.ค. 63
คู่มือ การคัดเลือสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 1.23 MB 20 31 ก.ค. 63
คู่มือ การคัเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 0.67 MB 23 31 ก.ค. 63
คู่มือ ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด 0.73 MB 21 31 ก.ค. 63
คู่มือ การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลด 36.28 MB 22 31 ก.ค. 63
คู่มือ การดำเนินการเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 (OBEC Internet) ดาวน์โหลด 14.42 MB 24 31 ก.ค. 63