รายชื่อนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

รับมอบคอมพิวเตอร์

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19

ถวายเทียนจำนำพรรษา

รณรงค์การใช้ไอโอดีน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ 6-7-65

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ประชุมเตรียมความพร้อม

ต้อนรับครูย้ายมาใหม่ เดือนเมษายน 2564

การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

หยอดโปลิโอ รอบ 2

ประชุมผู้ปกครอง ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ทีโอที มอบทุนการศึกษา และบริจาคอุปกรณ์ต่าง ๆ

ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ยอดโปลิโอ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา

ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการต่ำ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ตำรวจชุมชนสัมพันธ์

การเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต 62

เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเนื่องวันวันวาเลนไทน์ ปี 2563

พรมเช็ดเท้าของฉัน

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต