รายชื่อนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • 1658388518-.jpg

  ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • 1657183221-.jpg

  ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

 • -วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ.jpg

  6 กรกฏาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 • 1D14C2B7-5A21-4823-A12F-97FF9B4C6873.png

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

 • 1655970089-.jpg

  ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก

 • 1655878899-.jpg

  วันไหว้ครู

 • 1.PNG

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเพติด

 • 2.PNG

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเพติด

 • 2-2564.jpg

  ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

 • 94A1ADCE-A9A2-4FB5-B629-3B24422ADFFF.jpeg

  ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร